Bedrijvenkring Apeldoorn zal ook op Buitengewoon Business aanwezig zijn op Buitengewoon Business.
De lijst met deelnemers en partners wordt steeds langer!

Bedrijvenkring Apeldoorn
De Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA) is partner van Buitengewoon Business. De BKA vindt het belangrijk dat ondernemers elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten en elkaar kunnen versterken waar mogelijk. Er zijn al prachtige initiatieven voortgekomen uit projecten als Made in Apeldoorn en natuurlijk de economische agenda. Buitengewoon Business sluit hier wat ons betreft prima bij aan. Ondernemers kunnen elkaar op een ongedwongen manier leren kennen en wie weet wat voor samenwerking er lokaal of zelfs regionaal ontstaat.

Wat is de Bedrijvenkring Apeldoorn
Wensen op tafel leggen met de argumenten daarvoor, belangen behartigen, invloed uitoefenen, een vuist maken naar overheden en instanties en dé stem zijn van het Apeldoornse bedrijfsleven. Dat is wat we met onze Bedrijven

kring Apeldoorn doen. Waarom?Omdat we het ondernemersklimaat in Apeldoorn verder willen verbeteren. En de kansen die er in Apeldoorn liggen beter willen benutten.Op dit moment heeft de Bedrijvenkring Apeldoor

n ruim 300 leden. Grote en kleine ondernemingen in de gemeente Apeldoorn. Voor hun belangen komen wij op. Hun stem laten wij horen als we overleg hebben met de gemeente Apeldoorn en andere overheden. Daardoor zijn we een invloedrijke gesprekspartner bij belangrijke speerpunten. De Bedrijvenkring Apeldoorn is voorstander van duurzaam opgewekte energie. Lokale initiatieven als het plaatsen van zonnepanelen of windmolens worden door de BKA dan ook ondersteund. Waar mogelijk zullen zij  dit in Cleantech-verband doen.