Bèta Talent

Bèta Talent Fast Forward is een pilot van lectoraat Brain & Technology van Saxion Hogeschool,

ITvitae HRplusen K&E Advies; medegefinancierd door provincie Overijssel. In deze pilot zijn 8 hoogbegaafde mensen met een bèta talent en autisme naar duurzaam en betaald hoogwaardig werk begeleid bij bedrijven in het oosten van het land. Door in te zetten op sterke punten en talenten van de deelnemers, ze te ontzorgen bij struikelblokken, en, evenzo belangrijk,  door bedrijven hierin op de juiste wijze te begeleiden. IT-vitae doet dit succesvol op het gebied van IT maar bij Bèta Talent kijken we naar de hele bèta branche, inclusief high Tech. Want, er is een groot tekort aan technisch goed opgeleid personeel in het oosten van het land. En, er zijn veel goed gekwalificeerde Bèta Talenten die thuiszitten die door diverse (rand)factoren op de werkvloer zijn uitgevallen maar prima aan het werk kunnen als deze factoren “opgelost” kunnen worden. Dit is maatwerk en luister heel nauw, maar is heel goed mogelijk. We delen onze eerste ervaringen met bedrijven op buitengewoon business en willen in gesprek over hoe neurodiversiteit een kracht kan zijn voor uw bedrijf.

Saxion: www.saxion.nl/onderzoek/health-and-wellbeing/brain-and-technology
Marcel Hurkens: www.itvitae.nl/management-en-bestuur

Bèta Talent
www.betatalent.nu

Buitengewoon Business
055 3600975
www.buitengewoonbusiness.nl
info@buitengewoonbusiness.nl

Bezoekadres
Omnisport Apeldoorn
De Voorwaarts 55
7321 MA Apeldoorn

 

 

 

Buitengewoon Business is een gezamenlijk initiatief van Totaal Organisatie en Libéma
Algemene Voorwaarden