Harry de Boer

Inclusieve Technologie

Iedere dag gebruiken wij technologie die ons leven gemakkelijker maakt. Technologie verandert ook onze manier van werken. Voor mensen met een arbeidsbeperking biedt technologie kansen op meer toegevoegde waarde en werkplezier. De resultaten zijn veelbelovend.

Het gebruik van technologie om beperkingen te compenseren is niet nieuw. Rond 1300 was er een simpele uitvinding die een enorme verbetering opleverde voor mensen met een visuele beperking: de bril. Sterker nog, dankzij de bril kunnen mensen die voorheen een ‘visuele beperking’ hadden, soms zelfs beter zien dan mensen zonder ‘visuele beperking’. Ook meer recent zien we dat de combinatie van mens en technologie tot betere prestaties leidt. Opmerkelijk genoeg is er tot nu toe nog weinig aandacht voor de kansen die de inzet van technologie biedt om mensen met een arbeidsbeperking beter te laten participeren in werk of om meer werk voor hen geschikt te maken.

Inclusieve Technologie is voor veel partijen een zeer interessante ontwikkeling. Het gaat onder andere over kwaliteit van werk, nieuwe innovaties en trends, groei, duurzame inzetbaarheid, investeren in mensen en ondernemingen, veranderende arbeidsmarkt, reshoring, het leren van mensen maar vooral om economische bedrijvigheid en sociale innovatie.

Harry de Boer van de Kennisalliantie Inclusie & Technologie laat je graag de laatste ontwikkelingen zien op gebied van Inclusieve Technologie.

Powered by Cleantech Regio.

Buitengewoon Business
055 3600975
www.buitengewoonbusiness.nl
info@buitengewoonbusiness.nl

Bezoekadres
Omnisport Apeldoorn
De Voorwaarts 55
7321 MA Apeldoorn

 

 

 

Buitengewoon Business is een gezamenlijk initiatief van Totaal Organisatie en Libéma
Algemene Voorwaarden