Jan Steggink

Het tijdperk van de betekenisvolle economie

We zitten in een tijdperk van de betekenisvolle economie.

Jarenlang was de landbouw en industrie in the lead, maar er is een trend ingezet dat de samenleving meer en meer als een betekenisvolle economie wordt gezien in plaats van een productiemaatschappij. Betekenis gaat verder dan een bezitsparadox, welke ons (zo blijkt uit verleden) niet gelukkig maakt. De betekenisvolle economie gaat over de vraag in hoeverre een organisatie op maatschappelijk en individueel niveau, betekenis en meervoudig toegevoegde waarde levert: aan welzijn en zorg voor de ander. Het gaat om organisaties die met een bepaald ideaal en met de focus op creatie waarde uit de mens gaat halen. Hierin is geld het middel en niet het doel.

Dus na 8 jaar onderzoek, diverse prijzen, presentaties, concepten, ‘trial and error’, vallen en opstaan durf ik te stellen dat we moeten beginnen om volgers te krijgen die de urgentie inzien of erdoor geëmotioneerd raken om betekenisvol te veranderen. Voor onze nabestaanden, maar ook voor onszelf, want geld en status brengt ons niet het echte geluk.

En daarom is het noodzakelijk om terug te gaan naar de bron: zelfontplooiing en zelfrealisatie. Dat kunnen we realiseren door te innoveren op het menselijk aspect. Investeren in Human Capital. Hiervoor zijn drie kritische factoren die invloed hebben op sociale innovatie

  1. Dynamisch managen; hierin gaat het over de rol van de manager. Welke leidingstijl wordt er gebruikt, maakt hij/zij gebruik van een breed gedragen visie en draagt dit bij aan een innovatieve cultuur?
  2. Flexibel organiseren; dit betrekking op de organisatie. Hoe traditioneel of innovatief is het bedrijf, is er een gedeelde strategie, voelt men gezamenlijke verantwoording en heeft men inspraak op processen?
  3. Slimmer werken; gaat over de rol van de individuele medewerker. Is de omgeving stimulerend, hoe wordt omgegaan met talentbenutting en competentie ontwikkeling en wat hoe de betrokkenheid van de medewerker

Hier wil ik het graag met jullie over hebben op 14 november.

Buitengewoon Business
055 3600975
www.buitengewoonbusiness.nl
info@buitengewoonbusiness.nl

Bezoekadres
Omnisport Apeldoorn
De Voorwaarts 55
7321 MA Apeldoorn

 

 

 

Buitengewoon Business is een gezamenlijk initiatief van Totaal Organisatie en Libéma
Algemene Voorwaarden