VNO-NCW Stedendriehoek

VNO-NCW Stedendriehoek is partner van Buitengewoon Business, omdat wij het belangrijk vinden dat ondernemers met elkaar kennismaken, verbindingen zoeken en de mogelijkheid hebben tot netwerken. “Juist nu we behoefte hebben aan verbinden en samenwerking is de noodzaak voor zo’n evenement enorm groot”, aldus voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek Rijn Platteel. Samen met verschillende stakeholders werkt VNO-NCW Stedendriehoek aan een sterk economisch klimaat waarin wij informatie delen voor en met ondernemers. Buitengewoon Business biedt onze leden de kans tot handel- en kennisuitwisseling tijdens twee dynamische ondernemersdagen op een top(sport)locatie! Kenmerkend is dat Buitengewoon Business de gemeentegrenzen overtijgt en de hele Stedendriehoek verbindt. “Dat is precies de reden waarom VNO-NCW Stedendriehoek ondersteunt: de regionale scope sluit naadloos aan bij ons netwerk. Dit is dé plek waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en van elkaar leren. Hier kan je daadwerkelijk verbindingen leggen en groeien”.

 

Wat is VNO-NCW Stedendriehoek

VNO-NCW Stedendriehoek is een ondernemersnetwerk dat de belangen behartigt voor haar leden op thema’s met een regionaal karakter, zoals cleantech. Zij werkt nauw samen met verschillende stakeholders aan een sterk economisch klimaat en verzamelt en deelt informatie voor en door ondernemers in de regio. Ondertussen werken wij aan de omstandigheden die het ondernemen makkelijker maken. Want belangenbehartiging, dat is óns vak. Sluit u aan bij ons invloedrijke netwerk en praat mee over lobbythema’s, ontmoet collega-ondernemers uit de Stedendriehoek én andere regio’s en vergroot uw kennis.

VNO-NCW Stedendriehoek
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
055 522 26 06
info@vno-ncwmidden.nl
www.vno-ncwmidden.nl

Buitengewoon Business
055 3600975
www.buitengewoonbusiness.nl
info@buitengewoonbusiness.nl

Bezoekadres
Omnisport Apeldoorn
De Voorwaarts 55
7321 MA Apeldoorn

 

 

 

Buitengewoon Business is een gezamenlijk initiatief van Totaal Organisatie en Libéma
Algemene Voorwaarden