Meet & Greet met de Wethouders

Op woensdag 14 november wordt Buitengewoon Business officieel geopend door de Wethouders van de Gemeentes Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Voorst, Brummen en Epe. Zij zullen aanwezig zijn bij de Netwerklunch met exposanten, ambassadeurs van netwerken en belangenorganisaties. Tijdens deze Meet & Greet lunch, welke wordt aangeboden door de gezamenlijke Rabobanken (Salland, Apeldoorn en N/O Achterhoek), kan men met de wethouder spreken.

Na het officiële startsein van Buitengewoon Business, om 13.00 uur, zullen de wethouders over ‘de beursvloer’ lopen waarbij iedereen de gelegenheid heeft met deze dame en heren in gesprek te gaan.

Thomas Walder, wethouder gemeente Deventer

“Als wethouder van de gemeente Deventer ben ik natuurlijk buitengewoon trots op deze gemeente. Tegelijkertijd realiseer ik me dat Deventer sterker is in samenwerking met de regio, op diverse vlakken. Neem de locatie waar we vandaag zijn: Omnisport. Een bijzondere topsportlocatie met een prachtige wielerbaan, op circa een kwartier rijden van Deventer.  Datzelfde geldt voor de overdekte ijsbaan De Scheg in Deventer, die vanaf hier eenvoudig te bereiken is. Samenwerking is voor gemeenten essentieel, op sportief vlak, maar ook op het gebied van onderwijs, mobiliteit en economie. Ik ben er van overtuigd dat dat ook geldt voor ondernemers. Slimme samenwerking brengt ondernemers verder, en kan iedere ondernemer helpen om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Dat wens ik iedere deelnemer aan dit Buitengewoon Business event toe!” 

Jeroen Joon, wethouder gemeente Apeldoorn

Buitengewoon Business is een evenement waar de gemeente Apeldoorn zich graag aan verbindt.

Het faciliteren van ondernemers, hen samenbrengen en inspireren past bij de visie van de gemeente en is onderdeel van de uitvoeringsagenda Economie Apeldoorn 2017-2021. Ondernemers moeten de ruimte krijgen, vindt wethouder Joon, die de officiële opening van Buitengewoon Business voor zijn rekening zal nemen. Joon: ‘We zijn blij met alle initiatieven door en voor ondernemers in Apeldoorn. Dat dit event bovendien op een prachtige locatie wordt gehouden, een van publiektrekkers van onze stad, geeft het een extra dimensie.’

Harjo Pinkster, wethouder gemeente Voorst

Graag leveren we als gemeente Voorst onze bijdrage aan het evenement Buitengewoon Business. Een Cleantech Regio-marktplein waar ondernemers, onderwijs en overheid elkaar ontmoeten.

Wethouder Harjo Pinkster: “Het thema ‘groei’ past wat ons betreft helemaal bij de agenda van Cleantech Regio 2019-2023. Groeien naar een schone toekomst. Daarbij hebben we elkaar hard nodig!”

Annelies de Jonge, wethouder gemeente Zutphen

Partnerships ontstaan door elkaar kennen. Buitengewoon Business zorgt voor deze verbinding. Daarom ben ik er graag bij. Ik ben er ook bij omdat ik van veel ondernemers hoor dat zij worstelen met het vinden van goed geschoold personeel. Met elkaar – ondernemers, onderwijs en overheid – moeten we hier een antwoord op vinden, net als op de vraag hoe we samen zuinig omgaan met grondstoffen en energie. Graag ga ik onder hierover het gesprek aan tijdens Buitengewoon Business.

Peter-Paul Steinweg, wethouder gemeente Brummen

De gemeente Brummen is een prachtige gemeente. Niet alleen voor haar inwoners en recreanten, maar zeker ook voor ondernemers. Gelegen in het hart van de provincie Gelderland, tussen de Veluwe en de rivier de IJssel. En in de nabijheid van steden zoals Zutphen, Apeldoorn en Arnhem.  

Het gemeentehuis, een monumentaal pand dat op unieke wijze is omringd door een duurzaam kantoorgebouw, is gevestigd in het dorp Brummen. Vanuit dit inspirerende gebouw werken wij samen met onze partners aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels. Denk daarbij aan bereikbaarheid, goede parkeermogelijkheden en een goede (ook digitale) infrastructuur. Maar ook door een sparringspartner te zijn van ondernemers en ze goed te ondersteunen, bijvoorbeeld waar het gaat om dienstverlening en vergunningen. Door lokaal en duurzaam aan te besteden versterken we de lokale economie. En ook voeren we een actief verkoopbeleid als het gaat om voor industrie beschikbare grond. En niet onbelangrijk, we hebben de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Buitengewoon Business is voor ons een uitstekend platform om ons aan te verbinden.

Erik Visser, wethouder gemeente Epe

Tijdens het buitengewoon business event worden ondernemers uit de hele Cleantech Regio met elkaar in contact gebracht. De gemeente Epe ondersteunt dit evenement van harte en hoopt dat dit zal leiden tot nieuwe samenwerkingen en business deals die de regionale economie zullen bevorderen. Wethouder en boardlid Erik Visser vindt het een “prachtig initiatief” dat door ondernemers is georganiseerd en hoopt dat het een begin is van meerdere initiatieven.

Buitengewoon Business
055 3600975
www.buitengewoonbusiness.nl
info@buitengewoonbusiness.nl

Bezoekadres
Omnisport Apeldoorn
De Voorwaarts 55
7321 MA Apeldoorn

 

 

 

Buitengewoon Business is een gezamenlijk initiatief van Totaal Organisatie en Libéma
Algemene Voorwaarden