Hoe kan je een chaletverzekering afsluiten?

Als eigenaar van één of meerdere chalets is de kans ontzettend groot dat je zal willen kiezen voor een bepaalde chaletverzekering afsluiten. Voor het afsluiten van een dergelijke verzekering geldt dat dit altijd een uitstekende keuze is. Dit omdat je op twee verschillende vlakken een belangrijke bescherming zal weten te realiseren. Dit geldt immers niet alleen voor de inboedel van je chalet, maar ook voor de opstal van de chalet. Wil jij graag meer ontdekken over het afsluiten van een passende verzekering voor jouw chalet? Dan is verder blijven lezen zonder meer een aanrader.

Hoe kan je een chaletverzekering afsluiten?

Laat ons om te beginnen eerst even een blik werpen naar de manier waarop een chaletverzekering afsluiten tot de mogelijkheden behoort. Er zijn wat dit betreft een aantal verschillende keuzes die je dient te maken. De eerste keuze heeft betrekking tot het type verzekering voor je chalet, namelijk:

  1. Een inboedelverzekering;
  2. Een opstalverzekering;
  3. Een combinatie van beide verzekeringen;

Bij het afsluiten van een chaletverzekering is het zo dat je altijd goed moet nadenken over de hoeveelheid aan risico’s die je wenst te lopen. Voor het merendeel van de mensen geldt dat ze graag hun chalet zo optimaal mogelijk willen dekken. Dat geldt dan niet alleen voor de inboedel, maar ook voor de opstal. Een andere keuze die je zal moeten maken heeft betrekking tot wat er allemaal gedekt wordt. Geldt dit immers alleen voor het hoofdgebouw of ook voor de eventuele bijgebouwen? Ook dit is een belangrijke vraag welke beantwoord dient te worden.

Is het afsluiten van zo’n verzekering verplicht?

Er wordt in de praktijk door veel mensen de vraag gesteld of een chaletverzekering afsluiten nu wel of niet bij wet verplicht is. Dat is niet het geval. Wel moet je er rekening mee houden dat een dergelijke verplichting (voor wat de opstal betreft) kan worden opgelegd door de bank of financiële instelling waarbij je een hypothecaire lening voor de chalet hebt afgesloten. De verplichting voor het aanhouden van een opstalverzekering kan dan gelden voor de volledige looptijd van de kredietovereenkomst. Dit dus met andere woorden tot op het moment dat de lening is afgelost. Hier moet je bij een chaletverzekering afsluiten dus even eens aandacht aan besteden.

Kan je de kosten van deze verzekering drukken of niet?

Een belangrijke vraag die bij een chaletverzekering afsluiten vaak wordt gesteld heeft te maken met het feit of de mogelijkheid beschikt om de kostprijs van een chaletverzekering te drukken of niet. Dat kan zeker. De beste manier om dit te doen is door het uitvoeren van een objectieve vergelijking. Wanneer je een dergelijke vergelijking uit gaat voeren beschik je over de mogelijkheid om een keuze te maken tussen een objectieve of een subjectieve vergelijking. Van deze laatste is sprake wanneer de vergelijking uitgevoerd wordt op de website van een bepaalde verzekeraar. Dit uiteraard omwille van het feit dat de uitkomst van de vergelijking in dat geval niet als objectief kan worden bestempeld.

Hou er bij het drukken van de kosten bij een chaletverzekering afsluiten altijd rekening mee dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de dekkingen waar je op kan rekenen. Voor heel wat mensen geldt dat ze hierbij vooral kijken naar de premie van de verzekering. Weeg de hoogte van de premie echter altijd af tegenover de mate aan zekerheden waar je op kan rekenen. Kijk eens op de website van Eerdmans.nl dit is zeker een aanrader!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *